MENU

二手沛纳海PAM00903

• August 18, 2020 • Read: 542 • 沛纳海

21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg

沛纳海PAM00903,中性自动机械,表经38mm,牙白色表盘,原装皮带成色不错,准2019年购入全套,已申请八年保。公价44900,现货好价3xxxx

Archives 微信联系
QR Code for this page
Tipping QR Code