MENU

积家翻转系列Q7038420石英女表

• April 30, 2020 • Read: 795 • 积家

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg

积家翻转系列 Q7038420石英女表,银色表盘原镶钻圈,表经42mmX28.8mm,2019年01月购入,已官方联保8年,9.99新闲置少带皮带崭新。公价64500,现好价28800

Last Modified: June 2, 2020
Archives 微信联系
QR Code for this page
Tipping QR Code