MENU

沛纳海1312 PAM01312

• May 28, 2020 • Read: 1010 • 沛纳海

1.jpg
3.jpg
6.jpg
8.jpg

沛纳海PAM01312,自动机械男表,表径44毫米,Cal.P.9010机芯。2018年05月大全套,整表成色新净,已通过8年延保,沛纳海最经典的款式,原装两条带,公价56500,现货好价35000

Archives 微信联系
QR Code for this page
Tipping QR Code